Teofrast Superstar

Czasopismo psychologiczne „Charaktery” już od 9 lat przyznaje nagrody Teofrasta wyróżniając tym samym książki psychologiczne polskich autorów. W plebiscycie biorą udział książki naukowe i popularnonaukowe poświęcone psychologii, wnoszące istotny wkład w rozwój i promocję psychologii. Tegoroczne ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród odbyło się 12.10. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

W ramach tegorocznej gali nagrodę specjalną Teofrast Superstar przyznano Profesorowi Philipowi Zimbardo:

„Za wkład w rozwój światowej i wspieranie polskiej psychologii oraz tropienie mechanizmów zła i wyzwalania dobra”.

[cyt za: www.nagrodateofrasta.eu 14.10.2017]

 


„Zasługi profesora Philipa Zimbardo dla współczesnej psychologii są ogromne, a profesor Zimbardo jest przykładem tego, że w jednej osobie tak świetnie można połączyć dwie perspektywy czasowe: teraźniejszą i przyszłościową. Profesor Zimbardo jest też świetnym przykładem, jak można aplikować psychologię do życia”
– dr hab. Maciej Stolarski podczas wręczania nagrody prof. Philipowi Zimbardo.

[cyt za: www.nagrodateofrasta.eu 14.10.2017]

Relacja z gali na stronie internetowej Nagrody Teofrasta i czasopisma Charaktery.