List do Kapituły Orderu Uśmiechu

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Integracyjnych nr 5 w Krakowie wystosowali List do Zarządu Kapituły Orderu Uśmiechu z wnioskiem o nadanie Profesorowi Philipowi Zimbardo najsłoneczniejszego z odznaczeń na świecie – Orderu Uśmiechu.  “Order Uśmiechu to pierwsza realizacja testamentu wielkiego Janusza Korczaka, który apelował o podmiotowe traktowanie…