Jak zdobyć uprawnienia do prowadzenia szkoleń?

uprawnienia do prowadzenia


 §1.

Akredytowany Partner i Dalszy Partner

Uprawnienia do nadawania uprawnień i prowadzenia szkoleń dla Trenerów Edukacji HIP posiadają wyłącznie Akredytowany Partner[1] i Dalszy Partner[2] Heroic Imagination Project w San Francisco USA.

Akredytowany Partner i Dalszy Partner posiadają również uprawnienia do nadania uprawnień i prowadzenia szkoleń dla Nauczycieli HIP.

 §2.

Trenerzy Edukacji HIP

Uprawnienia do korzystania z Programu „Rozumienie Ludzkiej Natury”, Materiałów Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project) i wszelkich związanych z nim znaków graficznych i skojarzeń w celu szkolenia innych osób posiadają wyłącznie Trenerzy Edukacji HIP czyli osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • ukończyły szkolenie dla Trenerów Edukacji HIP;
  • podpisały umowę uprawniającą do korzystania z projektu ;
  • posiadają aktualny Certyfikat;
  • podejmują skuteczne działania w kierunku szkolenia Nauczycieli;
  • są wpisane na listę Trenerów Edukacji HIP – dostępna pod adresem: http://hip.org.pl/trenerzy-edukacji-hip/

 §3.

Nauczyciele HIP

Uprawnienia do korzystania z Programu „Rozumienie Ludzkiej Natury”, Materiałów Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project) i wszelkich związanych z nim znaków graficznych i skojarzeń w celu prowadzenia lekcji dla Uczniów posiadają Nauczyciele HIP, czyli wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • ukończyły szkolenie dla Nauczycieli HIP;
  • podpisały deklarację o poufności oraz uprawniającą do korzystania z projektu;
  • podejmują skuteczne działania w kierunku wdrażania projektu;
  • posiadają aktualny Certyfikat od Trenera wpisanego na listę Trenerów Edukacji HIP, dostępną pod adresem: http://hip.org.pl/trenerzy-edukacji-hip/

 §4.

Ośrodki Akredytowane

Uprawnienia do korzystania z Programu „Rozumienie Ludzkiej Natury”, Materiałów Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project) i wszelkich związanych z nim znaków graficznych i skojarzeń w celu szkolenia innych osób za pośrednictwem Trenerów Edukacji HIP Ośrodka Akredytowanego, posiadają Ośrodki Akredytowane, które dysponują co najmniej 2 Trenerami Edukacji HIP.


 

 

 

 

 

 

 


[1] Partner Biuro Szkoleń

[2] Zimbardo Youth Center

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *