">">">

Przyszłość to dziś

– Philip Zimbardo –

XXI wiek, zwłaszcza z perspektywy młodych ludzi, jawi się jako era mediów. Obecne pokolenie, może bardziej niż jakiekolwiek wcześniej, dorastało bez jasnej wizji tego, czym jest heroizm. Bohaterami stają się ci, którzy skupiają na sobie jak największą uwagę – sportowcy, piosenkarze, aktorzy – wskutek czego lansowana jest postawa ceniącą bardziej to, co powierzchowne od tego, co wartościowe. Rzadko natomiast słyszymy o szlachetnych ludziach, którzy – w najrozmaitszych okolicznościach – dokonują rzeczy wielkich, czyniąc to w imię wzniosłych ideałów lub dla dobra swoich bliźnich.
Nasze inicjatywy mają być kursem przeciwnym do panującego. Są zaprogramowane na zaszczepienie w obecnym, jak i kolejnych pokoleniach (nie tylko młodych ludzi), idei bohaterstwa, które nie jest zarezerwowane tylko dla nielicznych wyjątków, ale stanowi sposób życia osiągalny dla każdego, kto gotów jest zrobić dla innych coś dobrego.
Chcemy zdefiniować na nowo pojęcie heroizmu tak, by odpowiadało wyzwaniom XXI stulecia. Ma to być heroizm wykraczający poza fizyczną gotowość do walki, będący filozofią życia, głoszącą wartości etyczne i chęć niesienia pomocy. Poprzez redefinicję tego pojęcia, pragniemy popularyzować koncepcję codziennego bohaterstwa, które skłania ludzi do odkrywania swoich wielkich możliwości i przekuwania ich na jak najwięcej pozytywnych działań.