Statut Fundacji

Fundacja Zimbardo Youth Center została ustanowiona przez Fundatorów Założycieli: Philip’a G. Zimbardo, Agnieszkę Wilczyńską i Waldemara Jana.

 ob2

Siedzibą Centrum Zimbardo jest miasto Katowice, a siedzibą Biura Projektu Bohaterskiej Wyobraźni jest miasto Gliwice.

 

Głównym celem działalności Fundacji jest tworzenie społecznego, kulturalnego i akademickiego wsparcia dla zakładania i prowadzenia Centrów Zimbardo oraz Młodzieżowych Centrów Zimbardo w Polsce i na świecie jako centrów zróżnicowanej aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzonych głównie przez zespoły wolontariuszy dla wszystkich chcących w nich uczestniczyć na zasadzie dobrowolności.

 

W celach Fundacji Zimbardo Youth Center przewidziane jest działanie na rzecz pełnego rozwoju jednostki, rodziny, grupy społecznej, przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału, w tym zwłaszcza:

 1. rejestrowanie, zakładanie, koordynowanie procesu zakładania, monitorowanie i wspieranie funkcjonowania lokalnych ośrodków Zimbardo Youth Center ( tzw. Młodzieżowych Centrów Zimbardo, Centrów Zimbardo, Klubów Bohaterskiej Wyobraźni oraz innych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze działalności społecznej lub gospodarczej wynikających ze współpracy z Profesorem Philipem
  Zimbardo) prowadzonych przez różne instytucje, jak np. stowarzyszenia, inne fundacje, instytucje edukacji, kultury i sztuki i inne, konsultowanie ich programów i celów założycielskich oraz zadań z możliwością wskazywania dokonywania zmian w zapisach zgodnie z celami statutowymi Fundacji,
 2. działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna, prowadzona m.in. w ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni Programu Rozumienie Ludzkiej Natury,
 3. pomoc psychologiczna i pedagogiczna, wspieranie rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego dzieci, młodzieży i dorosłych,
 4. pomoc humanitarna,
 5. działalność charytatywna,
 6. pomoc społeczna,
 7. ochrona zdrowia i życia,
 8. działalność na rzecz bezpieczeństwa,
 9. działalność sportowa i turystyczna,
 10. działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
 11. działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna),
 12. wspieranie przedsiębiorczości,
 13. działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

krs

 • Wyciąg ze statutu Fundacji Zimbardo Youth Center zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w styczniu 2014 roku pod numerem KRS 0000494442.

 SPRAWOZDANIA FINANSOWE I MERYTORYCZNE

Sprawozdanie finansowe 2014-2015

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *