Raport projektowy 2017

PROJEKT BOHATERSKIEJ WYOBRAŹNI

W POLSCE 

2017

Podsumowanie roku 2017 w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni w Polsce, czyli 10 wybranych aktywności.


1. Audycja radiowa w ogólnopolskim internetowym paśmie Polskiego Radia – Polskie Radio Dzieciom – marzec 2017

Internetowe pasmo Polskie Radio Dzieciom prowadzi audycję Strefa Rodzica, w której omawiane są różnego rodzaju zagadnienia świata dzieci i młodzieży. W audycji nadawanej w dniu 7 marca 2017 roku udział wzięły Trenerki Edukacji HIP Marta Kazimierczak i Ariadna Ciążela. Gośćmi programu była również Nauczycielka HIP Julia Firlej oraz Lider Projektu Bohaterskiej Wyobraźni dr Agnieszka Wilczyńska.

W trakcie audycji rozmawiano o tym, czym jest Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, jak wygląda jego realizacja, czego dotyczą aktualnie wprowadzane moduły Projektu. Przybliżono także postać samego Profesora Philipa Zimbardo, który jest autorem i pomysłodawcą HIP.


2. III Ogólnopolska Konferencja Projektu Bohaterskiej Wyobraźni – marzec 2017

III Ogólnopolska Konferencja Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, a zarazem druga trzecia rocznica jego realizacji, odbyła się 15 marca 2017 roku w sali obrad im. Franciszka Maryewskiego Urzędu Miasta Krakowa. Konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Akredytowany HIP – Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie, Miasto Kraków, Fundację Zawsze Warto i Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, a poprowadziły ją Trenerki Edukacji HIP z Ośrodka Akredytowanego Projektu ZSOI nr 5 Panie Bernadeta Szklarska i Katarzyna Pelc.

Profesor Philip Zimbardo przesłał specjalnie na tę okazję przygotowane nagranie video, w którym powitał uczestników i podziękował za dotychczasową działalność w ramach Projektu w Polsce. W trakcie konferencji wystąpił również dr Marek Kaczmarzyk i wygłosił wykład pt. „Neurobiologia uśmiechu”.
W trakcie konferencji wystąpili również:

 • „Od relacji nauczyciel-uczeń do bohaterstwa dnia codziennego” – dr hab. Agnieszka Wilczyńska – Lider Projektu  Bohaterskiej Wyobraźni w Polsce (Z- Team), dr Mariola Paruzel – Czachura i Michał Brol (Z- Team),
 • „Rozwijanie umysłów w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni” – dr Agnieszka Skorupa (Z- Team),
 • Działania projektowe, liczba przeprowadzonych szkoleń i przeszkolonych nauczycieli oraz zasięg Projektu w 2016 roku – raport dr hab. Agnieszki Wilczyńskiej,
 • „Od przedszkolaka do nastolatka, czyli HIP dla  najmłodszych i tych starszych” – Iwona Guzicka i Elżbieta Więcław z Zespołu Szkół FILOMATA w Gliwicach.

W drugiej części konferencji przestawione zostały działania HIP w praktyce szkolnej. O swoich praktykach opowiedzieli:

 • Agnieszka Kocyk z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Krakowie,
 • Filip Kaszyński z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie,
 • dr Joanna Basiaga- Pasternak z Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie,
 • Beata Ciepły ze Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie,
 • Anna Wolska i Katarzyna Mazur z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie.

Na zakończenie konferencji Prezes Zarządu Fundacji „Zawsze Warto” Pan Marek Wasiak opowiedział o edukacji społecznej i obywatelskiej.


Order Uśmiechu

W trakcie konferencji uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Integracyjnych nr 5 w Krakowie wystosowali list do Zarządu Kapituły Orderu Uśmiechu z wnioskiem o nadanie Profesorowi Philipowi Zimbardo najsłoneczniejszego z odznaczeń na świecie – Orderu Uśmiechu.

 „Order Uśmiechu to pierwsza realizacja testamentu wielkiego Janusza Korczaka, który apelował o podmiotowe traktowanie dzieci. 45 lat temu postanowiono dać dzieciom głos i pozwolić oceniać dorosłych. Trwa to nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.”

(Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Pan Marek Michalak)


3. TEDx Kazimierz – kwiecień 2017

Kim jest bohater? Czy bohaterstwa można się nauczyć? Czy istnieje przepis na bohatera i czy każdy może nim zostać? Lider Projektu Bohaterskiej Wyobraźni w Polsce, dr hab. Agnieszka Wilczyńska w trakcie kwietniowej konferencji TEDxKazimierz 2017 opowiedziała o bohaterstwie w kontekście Projektu Bohaterskiej Wyobraźni.


4. Europejski Kongres Psychologii w Amsterdamie – lipiec 2017

W dniach 11-14 lipca 2017 r. odbył się 15th European Congress of Psychology w Amsterdamie podczas którego dr Mariola Paruzel-Czachura przedstawiła wyniki badań naukowych prezentując poster pt. Heroic Imagination Project: Enhancing Children Morality. An Empiric Study.

Współautorami posteru byli prof. Philip Zimbardo, dr hab. Agnieszka Wilczyńska, dr Agnieszka Skorupa oraz mgr Michał Brol. 

Podczas konferencji dr Mariola Paruzel-Czachura zaprezentowała pierwsze w Polsce badania dotyczące skuteczności pierwszego modułu HIP wśród młodzieży. Zebrano grupę badawczą uczniów z różnych części Polski (431 os.), w której badano ich deklarowane poglądy w zakresie podejmowania aktywnych działań niesienia pomocy innym ludziom. Wyniki badań pokazały, że młodsi uczniowie deklarują większą wiarę w niesienie pomocy innym niż starsi uczniowie. Wśród badanych uczniów dziewczyny oceniały siebie jako mające większe możliwości niesienia pomocy w porównaniu do samo-oceniania się w tym względzie przez chłopców.  Wnioskiem końcowym, było stwierdzenie, że świadomość osób badanych odnośnie Efektu Gapia wrosła u wszystkich osób badanych po zakończonym udziale w Projekcie.


5. Szkolenie Trenerskie z V moduły – wrzesień 2017

W ciągu dwóch intensywnych dni Trenerzy HIP udoskonalili swoją wiedzę i informacje z Efektu Gapia, i nabyli nową z z zakresu Uprzedzeń i Dyskryminacji. Szkolenie przeprowadziły dr hab. Agnieszka Wilczyńska – lider HIP w Polsce i dr Mariola Paruzel-Czachura – Trener i członek Z-Tea


6. Wizyta Profesora Philipa Zimbardo w Polsce – październik 2017

W ramach wizyty Profesora Zimbardo w Polsce, odwiedziliśmy wraz z nim m.in. Szkołę Podstawową nr 105 w Krakowie (daw. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5), będącą Ośrodkiem Akredytowanym Projektu, której uroczystym gościem był Profesor.

Wspólnie z Profesorem odwiedziliśmy również katowicki Nikiszowiec, gdzie w restauracji Byfyj odbyło się spotkanie z Z-Team’em, czyli dr hab. Agnieszką Wilczyńską, liderem Projektu w Polsce, oraz dr Mariolą Paruzel-Czachurą, dr Agnieszką Skorupą i Michałem Brolem – członkami zespołu.


 1. Teofrast Superstar – październik 2017

Czasopismo psychologiczne „Charaktery” już od 9 lat przyznaje nagrody Teofrasta wyróżniając tym samym książki psychologiczne polskich autorów. W plebiscycie biorą udział książki naukowe i popularnonaukowe poświęcone psychologii, wnoszące istotny wkład w rozwój i promocję psychologii. Tegoroczne ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród odbyło się 12.10. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. W ramach tegorocznej gali nagrodę specjalną Teofrast Superstar przyznano Profesorowi Philipowi Zimbardo. 


8. „Zmiany w szkole – co one oznaczają w profilaktyce“ – listopad 2017

W dniach 13-15 listopada 2017 w Krakowie odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa poświęcona profilaktyce problemowej „Zmiany w szkole – co one oznaczają dla profilaktyki”, zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tematem tegorocznej konferencji jest podnoszenie jakości i skuteczności programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Wystąpienie dot. Projektu Bohaterskiej Wyobraźni wygłosiła Trenerka HIP – Patrycja Michalska, która zaprezentowała HIP jako propozycję metody mającej wpływ na postawy i zachowania młodych ludzi szczególnie w środowisku szkolnym. Podczas wystąpienia, podkreśliła istotną rolę nauczycieli jako osób na których spoczywa duża odpowiedzialność związana z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa, zaufania i przede wszystkim kształtowania odpowiednich zachowań.


9. PAMI 2017 – listopad 2017

Gośćmi tegorocznej edycji PAMI byli m.in Profesor Philip Zimbardo (wirtualnie) oraz dr hab. Agnieszka Wilczyńska. Wydarzenie miało miejsce w drugiej połowie listopada i odbyło się w Krakowie.

PAMI to dwudniowe wydarzenie o charakterze ogólnopolskim i otwartym, dotyczące promowania przedsiębiorczości i innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem.


 1. Debaty Oksfordzkie – listopad 2017

„Po pierwsze debatujemy!” to projekt realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez Żywiecką Fundację Rozwoju. W ramach swojej działalności realizują program Debaty Oksfordzkie – to projekt realizowany od dwóch lat na terenie powiatu żywieckiego, bielskiego oraz miasta Bielska-Białej. W ramach niego odbywają się warsztaty dla młodzieży oraz  nauczycieli, widowiska w formie TED, czyli inspirujące spotkania z prelegentami, autorytetami w danej dziedzinie.

29 listopada odbył się finał finałów debat, w trakcie którego wystąpiła Trenerka HIP Patrycja Michalska, która opowiedziała o bohaterstwie i Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni.

 


Podsumowanie: w ostatnim roku ramach całego Projektu Bohaterskiej Wyobraźni w Polsce:

Przeprowadziliśmy 3 szkolenia trenerskie i 7 szkoleń nauczycielskich

Przeszkoliliśmy 53 Nauczycieli HIP, 4 Trenerów

Akredytowaliśmy 1 ośrodek HIP

Nasza kadra HIP liczy obecnie 600 Nauczycieli HIP którzy prowadzą zajęcia dla 18 000 dzieci i młodzieży z ponad 250 szkół w całej Polsce.

Kadra Trenerów Edukacji HIP to 40 wykwalifikowanych specjalistów.

Na terenie Polski Projekt Bohaterskiej Wyobraźni reprezentuje 12 Ośrodków Akredytowanych.