Raport projektowy 2016

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni

w Polsce 

2016

Podsumowanie roku 2016 w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni w Polsce, czyli 10 wybranych aktywności.


 1. II Ogólnopolska Konferencja HIP – marzec 2016

II Ogólnopolska Konferencja Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, a zarazem druga rocznica jego realizacji, z udziałem gościa honorowego Profesora Philipa Zimbardo, odbyła się 18 maja 2016 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.


 1. Szkolenia dofinansowane przez White Star Foundation.

W marcu 2016r. została podpisana umowa grantowa dot. dofinansowania szkoleń dla Nauczycieli HIP w zakresie II modułu HIP „Kształtowanie Nastawienia Rozwojowego”.

Od kwietnia 2016 do stycznia 2017 zorganizowaliśmy, skoordynowaliśmy i przeprowadziliśmy 11 szkoleń dla Nauczycieli HIP, w ramach których przeszkolonych zostało 108 Nauczycieli wszystkich szczebli edukacji w zakresie Modułu II HIP.

W szkoleniach udział wzięli udział nauczyciele z całej Polski. W zakresie Modułu II przeszkoliła się znaczna część kadry dydaktycznej placówek oświatowych z Krakowa i z południowej Polski, m.in.:

 • Zespół Placówek Oświatowych przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie;
 • Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie;
 • Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie.

https://www.facebook.com/pg/hip.polska/photos/?tab=album&album_id=1333050983374674


 1. „Czy jesteśmy skazani na konflikt?”: debata – kwiecień 2016

Dr Maciej Milczanowski, kierownik Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów im. Philipa Zimbardo w Rzeszowie we współpracy z Fundacją Pułaskiego, debatę nt. „Czy jesteśmy skazani na konflikt?”

http://warszawa.onet.pl/czy-jestesmy-skazani-na-konflikt-centrum-zimbardo-zaprasza-na-debate/bgrmlg


 1. „Dobre praktyki w edukacji a jakość kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży, dorosłych“ – kwiecień 2016

Udział w konferencji „Dobre praktyki w edukacji a jakość kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży, dorosłych“ zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.


 1. „Relacja nauczyciel – uczeń“ – maj 2016

Udział w konferencji zorganizowanej przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną pt. „Relacja nauczyciel – uczeń“. Dr Agnieszka Wilczyńska i dr Mariola Paruzel-Czachura opublikowały w ramach działań pokonferencyjnych artykuł „ Projekt Bohaterskiej Wyobraźni – budowanie relacji nauczyciel – uczeń“.

http://www.mwse.edu.pl/aktualnosci/jak-budowac-relacje-miedzy-uczniem-a-nauczycielem


 1. Projekt Bohaterskiej Wyobraźni w Wikipedii – wrzesień 2016

Zaktualizowaliśmy informacje o Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni w najpopularniejszej encyklopedia onliine – Wikipedii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Philip_Zimbardo


 1. „Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci“ –październik 2016

W październiku  dr Agnieszka Skorupa i dr Agnieszka Wilczyńska jako uczestniczki grona eksperckiego wzięły udział  w Spotkaniu Klubu Myśli Ekologicznej. W trakcie spotkania zaprezentowano najnowszy film Wernera Herzog’a “Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci.” Dyskutowano o postępie cywilizacyjnym, mediach społecznościowych i ich znaczenia dla relacji międzyludzkich.

Przeprowadzenie wykładu (45 minut)  podczas konferencji „Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży – odporność psychiczna ucznia wyzwaniem dla systemu edukacji”, zorganizowanej dla 380 nauczycieli w Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli.  Wykład zatytułowany “Wspieranie poczucia przynależności ucznia do szkoły, w aspekcie budowania jego odporności psychicznej i zapobiegania zachowaniem problematycznym” poprowadziła dr Agnieszka Wilczyńska.


 1. „Polonistyka“ i „Forum Logopedy“ – listopad 2016

Szkolenia dla Nauczycieli HIP w zakresie II Modułu oraz upowszechnianie informacji o Projekcie dzięki współpracy z czasopismami dla nauczycieli: “Polonistyka” i “Forum Logopedy”.


 1. „My way from Nikisz to Heroic Imagination Project”– grudzień 2016

Profesor Zimbardo z katowickiego Nikiszowca w filmie Szymona Nawrata „My WAY” – w roli głównej: Philip Zimbardo. Montaż: Szymon Nawrat www.toinspire.pl. W filmie wykorzystano zdjęcia i fragmenty filmów autorstwa: Profesora Philipa Zimbardo, Szymona Nawrata [www.toinspire.pl], Konstancji Lasoty [www.lifestory.com.pl], Mateusza Woźniaka [www.psycholog-partner.pl] i Projektu Edukacyjnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=LZ8ErugJuWA


 1. „Największy Kongres Psychologów i Psychoterapeutów” – grudzień 2016

Uczestnictwo w Największym Kongresie Psychologów i  Psychoterapeutów w Warszawie, zorganizowanym przez Forum Media Polska. Projekt Bohaterskiej Wyobraźni był również partnerem wydarzenia. Wykład na temat perspektyw czasowych wygłosił Profesor Zimbardo (przez Skype’a). Wykłady poprowadziły także między innymi dr Mariola Paruzel-Czachura  (co-prezenterka 15 minut) o Projekcie HIP  i dr Agnieszka Wilczyńska o poczuciu przynależności i poczuciu wykluczenia przez człowieka w świecie wirtualnym i realnym (60 min).

https://www.facebook.com/pg/hip.polska/photos/?tab=album&album_id=1379243002088805


Podsumowanie: w ostatnim roku ramach całego Projektu Bohaterskiej Wyobraźni w Polsce:

Przeprowadziliśmy 2 szkolenia trenerskie i 31 szkoleń nauczycielskich

Przeszkoliliśmy 305 Nauczycieli HIP, 5 Trenerów, Akredytowaliśmy 2 ośrodki HIP

Nasza kadra HIP liczy obecnie ponad 500 Nauczycieli HIP, którzy prowadzą zajęcia dla 15 000 dzieci i młodzieży z ponad 250 szkół w całej Polsce.

Kadra Trenerów Edukacji HIP to 32 wykwalifikowanych specjalistów.

Na terenie Polski Projekt Bohaterskiej Wyobraźni reprezentuje
11 Ośrodków Akredytowanych.