Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych jest Biuro Szkoleń, Pośrednictwa i Marketingu Partner z siedzibą w Gliwicach, NIP: 8941008162. Ochrona danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Fundacja Zimbardo Youth Center współrealizująca Projekt Bohaterskiej Wyobraźni posiada stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych z Biurem Szkoleń Partner.
2. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Zapisując się na nasz newsletter bądź uczestnicząc w szkoleniu i podpisując stosowne oświadczenia to na potrzeby elektronicznego przesyłania wiadomości przetwarzamy Twój adres e-mail, na co wyraziłeś swoją zgodę.
4. Administrator ma prawo udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich nadrzędnych przepisów prawa. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż wymienione w poprzednim zdaniu. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.
5. Każdy, kogo dotyczą określone dane osobowe ma prawo dostępu do nich, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i wniesienia skargi. Po cofnięciu zgody, mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie w zakresie dochodzenia potencjalnych roszczeń lub w przypadku retencji danych przez inne nadrzędne przepisy prawa. Usunięcie danych następuje w przypadku cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
6. Kontakt do Administratora danych odbywa się drogą elektroniczną pod adresem: biuro@heroicimgination.org
7. Niniejsza strona internetowa używa plików cookies. Oznacza to, że pliki tekstowe przesyłane przez serwer www są przechowywane przez oprogramowanie komputerowe danej przeglądarki internetowej. Po ponownym połączeniu za pomocą danej przeglądarki ze stroną internetową rozpoznawany jest rodzaj urządzenia, z którego następuje połączenie. Odczytanie zawartych w nich danych jest możliwe tylko przez serwer, którzy jest utworzył.
8. Zebranie wyżej wymienionych danych ma na celu monitorowanie i sprawdzenie sposobów korzystania ze strony internetowej oraz polepszenia funkcjonowania strony. Ułatwia to korzystanie w odwiedzanych często stron internetowych. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do swoich danych zmieniając ustawienia cookies w swoich przeglądarkach.
9. Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości. Ponadto służą one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom
trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.
10. Do Polityki Prywatności możemy wprowadzać zmiany. Tym niemniej, Państwa prawa z niej wynikające nie zostaną umniejszone. Niniejszą Informację będziemy zawsze aktualizować na naszej stronie internetowej, wobec czego proszę starać się z nią zapoznać po odwiedzeniu naszej strony

Wyrażasz zgodę na tzw. "ciasteczka" korzystając z tej witryny internetowej. Więcej informacji..

Pliki cookies na tej stronie internetowej są włączone, aby zapewnić Ci jak najlepsze przeglądanie. Jeśli używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie po kliknięciu "Akceptuj", to wyrażasz zgodę na to zgodę. Wyciąg z polityki bezpieczeństwa: §3. Pliki cookies 17. Witryna www.hip.org.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej witryny, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Zamknij.