Jak uprzedzenia i dyskryminację przekuwać w zrozumienie i akceptację?

MODUŁ V: PRZEZWYCIĘŻANIE UPRZEDZEŃ I DYSKRYMINACJI

Reversing Prejudice and Discrimination to Promote Understanding and Acceptance.

Jak uprzedzenia i dyskryminację przekuwać w zrozumienie i akceptację?

 

 

Mamy wrodzoną skłonność do spostrzegania i traktowania innych w sposób uprzedzony bądź uprzywilejowany i zwykle robimy to nieświadomie. Czasami ludzie zaczynają spostrzegać niektóre osoby lub grupy wyłącznie poprzez pryzmat danych kategorii, tracąc z oczu ich wyjątkowe właściwości i prawdziwe cechy.

W trakcje tego modułu, uczestnicy:

  • Poznają koncepcje stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji.
  • Dowiadują się o psychologii spostrzegania grup własnych i obcych oraz zniekształceń z tego wynikających.
  • Uczą się, że nawet całkowicie nieistotne spostrzegane różnice między grupami mogą doprowadzić do nieświadomej stereotypizacji i dyskryminacji, a także tego, jak takie reakcje mogą niepostrzeżenie przerodzić się w uprzedzenia.