Efekt Biernego Widza – jak przekształcać bierność w bohaterskie działanie?

Moduł I: EFEKT BIERNEGO WIDZA

Efekt Biernego Widza – jak przekształcać bierność w bohaterskie działanie?

The Bystander Effect: Transforming Passive Inaction into Heroic Actions

 

Program Modułu pierwszego:

  • Uczy, jak  pokonać naturalne ludzkie tendencje do wyłącznie biernego obserwowania w sytuacjach kryzysowych.
  • Dostarcza wiedzę, narzędzia, strategie i ćwiczenia, które pomagają w pokonaniu stagnacji, niepozwalającej na powzięcie czynnych działań w kluczowych momentach życia.
  • Program pozwala na przejście od chęci zrobienia czegoś dobrego do realizacji czynu.

 

efekt gapia

Większość młodych ludzi, przez większość czasu chciałoby zrobić coś dobrego, postąpić bohatersko, zrobić dobry uczynek, ale często nie wiedzą w jaki sposób.

Brakuje im umiejętności i zaufania do siebie potrzebnego do przezwyciężenia takich typowych zachowań społecznych jak obojętność i bezmyślny konformizm, jak również siły do przeciwdziałania bardziej złożonym i negatywnym zjawiskom, które mogą prowadzić do zastraszania i przemocy.

 …

Podczas naszych lekcji:
  • Analizujemy, na czym polega problem
  • Przygotowujemy do etycznego działania i współodczuwania. Uczniowie wzbudzają swoją moralną odwagę, jednocześnie ucząc się o mocy sił sytuacyjnych.
  • Uczymy rozwijania umiejętności odważnego i etycznego działania, nawet przy negatywnym nacisku społecznym
  • Zachęcamy uczniów do bohaterskich czynów w kluczowych momentach życia

Uczniowie zaczynają rozumieć zjawiska przeczące intuicji – zwłaszcza w sytuacji „awaryjnej”, kiedy potrzebna jest pomoc. Uczniowie wyposażeni w odpowiednią wiedzę  i strategie mogą uczyć się podejmowania skutecznych działań bez narażania się na niebezpieczeństwo.

 

tłum

Efekt gapia to zjawisko społeczne polegające na tym, że im więcej biernych obserwatorów w danej sytuacji tym mniejsza szansa na udzielenie pomocy osobie w potrzebie.

 

wykres

Obserwatorzy widząc innych ludzi wokół siebie doświadczają na przykład zjawiska rozproszenia odpowiedzialności – obserwując innych wokół siebie wnioskują,  że  ktoś inny już przed nimi zareagował.

Nieodłącznym elementem efektu gapia jest również mechanizm konformizmu polegający na tym, że  jeśli nikt wokół nie podejmuje żadnych działań, wszyscy obserwują, więc i ja poprzestanę na obserwacji.

Poniżej odnośnik do wywiadu Pani MacKenzie Bezos z Profesorem Zimbardo charakteryzujący Efekt Gapia.

MacKenzie Bezos to autorka i założycielka strony www.bystanderrevolution.org, na której umieszczane są krótkie wywiady ze znanymi osobami, opisujące sytuacje w których „gapie” podejmujący akcje mogą pomóc innym.

Dr. Philip Zimbardo | The Bystander Effect

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *