PROGRAM

Rozumienie Ludzkiej Natury

Program RLN stworzony w ramach Heroic Imagination Project (HIP) oparty jest na badaniach jednego z najwybitniejszych psychologów społecznych prof. Philipa Zimbardo.

Profesor Zimbardo tak skonstruował program, by wykorzystać najnowsze odkrycia  w dziedzinie psychologii społecznej oraz aspekty modelu sprawności społecznej dr Lynne Henderson do kształcenia i szkolenia uczniów, studentów oraz pracowników sektora prywatnego i  publicznego, aby mogli oni oprzeć się negatywnym wpływom sytuacyjnym i społecznym  oraz w razie potrzeby, potrafili postępować moralnie i z odwagą.

RLN1

[Autor zdjęcia:  www.facebook.com/ToInspirePro]

Program Rozumienie Ludzkiej Natury jest wprowadzany w Polsce od 2014 roku.

Program składa się z sześciu modułów poruszających różne tematycznie moduły.

  • Podejście to, poparte bogatym doświadczeniem z młodzieżą i oparte na zaawansowanej współpracy ze środowiskiem naukowym, bazuje na założeniu, że zwykli ludzie są w stanie podjąć nadzwyczajne działania.
  • Program oferuje nie tylko nowe informacje z dziedziny psychologii społecznej ale także uczy jak podejmować praktyczne strategie planowania – uodparniając jednocześnie na negatywne społeczne wpływy.
  • Wykorzystujemy innowacyjne metody nauczania, które inspirują i wzmacniają. Dodatkowo przyczyniają się do rozwoju i utrwalenia wiedzy poprzez informacje zwrotne.
  • Formalnie oceniamy skuteczność naszych programów za pomocą pre- i post-testów.

Program uczy m.in.  opierania się takim zjawiskom, jak:

  • brak wiary w swoje możliwości
  • negatywny konformizm
  • znęcanie się
  • pasywna obojętność.

Skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Składa się  z modułów, które skupiają się wokół określonych zagadnień: siły sytuacji społecznych, nacisku grupy rówieśniczej i konformizmu, efektu widza, uprzedzeń i dyskryminacji wewnątrzgrupowej i pozagrupowej oraz posłuszeństwa i władzy.

Pełna lista modułów

Moduł I: EFEKT BIERNEGO WIDZA

The Bystander Effect: Transforming Passive Inaction into Heroic Actions

Efekt Biernego Widza – jak przekształcać bierność w bohaterskie działanie?

Efekt biernego widza czyli tzw. efekt gapia utrudnia lub uniemożliwia świadome reagowanie w sytuacjach nagłych i niejasnych. Mamy skłonności do reagowania podobnie jak pozostali obserwatorzy, kiedy jesteśmy jednym z wielu świadków kryzysowego zdarzenia. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy jak rozpoznawać i przezwyciężać efekt gapia, a także jak skutecznie i mądrze pomagać, rozwijać empatię, moralną odwagę, postawy prospołeczne oraz  wiarę we własne siły i możliwości.

Czytaj więcej

 

Moduł II: NASTAWIENIE NA ROZWÓJ

The Mindset Intervention: Replacing Fixed Mindset with Growth Mindset

Psychologia motywacji i osiągnięć – jak zastępować nastawienie stałe nastawieniem rozwojowym?

Przekonanie, że inteligencja czy umiejętności są stałe hamuje motywację do nauki i rozwój. Natomiast nastawienie rozwojowe pozwala świadomie rozwijać zdolności i poprawiać osiągnięcia. Nauka może stać się zabawą a podjęcie nowych wyzwań jeszcze bardziej satysfakcjonujące. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy jak kształtować postawę ukierunkowaną na rozwój, pomagamy przezwyciężać ograniczenia i błędne wyobrażenia o sobie samych. Nastawienie rozwojowe rozwija motywację i wytrwałość, wspiera w nieustannym poszukiwaniu ścieżek osobistego rozwoju, pozwala przekuwać porażkę w sukces i budować poczucie własnej wartości.

Czytaj więcej

 

Moduł III: ŚLEPOTA SYTUACYJNA I AUTOMATYZMY SPOŁECZNE

Situation Blindness and Social Automaticity. Developing Situational Awareness of Authority Power

Ślepota sytuacyjna i automatyzmy społeczne – jak rozwijać sytuacyjną świadomość siły autorytetu?

Siła autorytetu, dynamika grupy oraz mechanizmy sytuacyjne mają duży i nie zawsze dobry wpływ na podejmowane decyzje i życiowe strategie.  W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy o mocy sytuacji społecznych, ślepocie sytuacyjnej i sile autorytetu.  Wzmacniamy obywatelskie postawy świadomego, etycznego reagowania w obronie własnych przekonań oraz dobra innych.

 

Moduł IV: KONFORMIZM SPOŁECZNY

Enabling Social Conformity to have Positive Impact

Jak kształtować pozytywne oddziaływanie społecznego konformizmu?

Mamy tendencję do przyjmowania opinii większości, nawet jeśli rozum mówi nam co innego. Subtelna, ale i potężna presja grupy może przyćmić nasze preferowane wybory. Ważne by umieć oprzeć się presji. Uległość nie zawsze popłaca… W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy jak zwiększać świadomość swoich automatycznych tendencji i zastępować je rozsądnym reagowaniem. Wspieramy umiejętności refleksyjnego i racjonalnego działania w sytuacjach niejasnych oraz odważnego i etycznego reagowania, nawet przy negatywnych naciskach społecznych.

 

Moduł V: PRZEZWYCIĘŻANIE UPRZEDZEŃ I DYSKRYMINACJI

Reversing Prejudice and Discrimination to Promote Understanding and Acceptance

Jak przekuwać uprzedzenia i dyskryminację w zrozumienie i akceptację?

Ludzką tendencją jest postrzeganie innych grup przez pryzmat charakterystycznych im cech. Naturalną skłonnością jest dobre traktowanie ludzi, z którymi czujemy się związani lub podobni oraz negatywne tych, którzy należą do grup od nas różniących się. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy o naturalnych skłonnościach członków grup do bezrefleksyjnych uprzedzeń wobec członków grup obcych. Wzmacniamy umiejętność opierania się stereotypowemu spostrzeganiu grup aby przeciwdziałać zjawiskom wykluczania i dyskryminacji. Poznajemy mechanizmy występujące w procesie oceny i samooceny, aby uczynić pierwszy krok do przełamywania stereotypów, łagodzenia konfliktów i wzmacniania relacji międzyludzkich.

Czytaj więcej

Moduł VI: ADAPTACYJNE ATRYBUCJE I ZAGROŻENIE STEREOTYPEM

Managing Stereotype Threat Effectively with Adaptive Attributions

Jak skutecznie chronić się przed stereotypem przy pomocy adaptacyjnych atrybucji?

Na co dzień wszyscy zmagamy się z zagrożeniem stereotypem. Presja, samokrytyka oraz niskie oczekiwania dodatkowo obniżają motywację do podejmowania wyzwań, wpływając niekorzystnie na poczucie własnej wartości i poziom osiągnięć. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy jak wzmacniać własną odporność wobec zagrożenia stereotypem. Dostarczamy wiedzy i strategii jak opanować skłonności do nie przystosowawczych atrybucji i zamieniać je w realne oczekiwania sprzyjające motywacji i wszechstronnemu  rozwojowi.

 

Szkolenia dla Trenerów prowadzone są w małych grupach. Trenerzy uzyskują uprawnienia do szkolenia Nauczycieli. Nauczyciele prowadzą lekcje z Uczniami.

 

Krótką ikonografikę opisującą

Moduły HIP można pobrać tutaj.

..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *