PROGRAM

Rozumienie Ludzkiej Natury

Program RLN stworzony w ramach Heroic Imagination Project (HIP) oparty jest na badaniach jednego z najwybitniejszych psychologów społecznych prof. Philipa Zimbardo.

Profesor Zimbardo tak skonstruował program, by wykorzystać najnowsze odkrycia  w dziedzinie psychologii społecznej oraz aspekty modelu sprawności społecznej dr Lynne Henderson do kształcenia i szkolenia uczniów, studentów oraz pracowników sektora prywatnego i  publicznego, aby mogli oni oprzeć się negatywnym wpływom sytuacyjnym i społecznym  oraz w razie potrzeby, potrafili postępować moralnie i z odwagą.

RLN1

[Autor zdjęcia:  www.facebook.com/ToInspirePro]

Program Rozumienie Ludzkiej Natury jest wprowadzany w Polsce od 2014 roku.

Program składa się z sześciu modułów poruszających różne tematycznie moduły.

  • Podejście to, poparte bogatym doświadczeniem z młodzieżą i oparte na zaawansowanej współpracy ze środowiskiem naukowym, bazuje na założeniu, że zwykli ludzie są w stanie podjąć nadzwyczajne działania.
  • Program oferuje nie tylko nowe informacje z dziedziny psychologii społecznej ale także uczy jak podejmować praktyczne strategie planowania – uodparniając jednocześnie na negatywne społeczne wpływy.
  • Wykorzystujemy innowacyjne metody nauczania, które inspirują i wzmacniają. Dodatkowo przyczyniają się do rozwoju i utrwalenia wiedzy poprzez informacje zwrotne.
  • Formalnie oceniamy skuteczność naszych programów za pomocą pre- i post-testów.

Program uczy m.in.  opierania się takim zjawiskom, jak:

  • brak wiary w swoje możliwości
  • negatywny konformizm
  • znęcanie się
  • pasywna obojętność.

Skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Składa się  z modułów, które skupiają się wokół określonych zagadnień: siły sytuacji społecznych, nacisku grupy rówieśniczej i konformizmu, efektu widza, uprzedzeń i dyskryminacji wewnątrzgrupowej i pozagrupowej oraz posłuszeństwa i władzy.

Pełna lista modułów

Moduł I: EFEKT BIERNEGO WIDZA

The Bystander Effect: Transforming Passive Inaction into Heroic Actions

Efekt Biernego Widza – jak przekształcać bierność w bohaterskie działanie?

Efekt biernego widza czyli tzw. efekt gapia utrudnia lub uniemożliwia świadome reagowanie w sytuacjach nagłych i niejasnych. Mamy skłonności do reagowania podobnie jak pozostali obserwatorzy, kiedy jesteśmy jednym z wielu świadków kryzysowego zdarzenia. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy jak rozpoznawać i przezwyciężać efekt gapia, a także jak skutecznie i mądrze pomagać, rozwijać empatię, moralną odwagę, postawy prospołeczne oraz  wiarę we własne siły i możliwości.

Czytaj więcej

 

Moduł II: NASTAWIENIE NA ROZWÓJ

The Mindset Intervention: Replacing Fixed Mindset with Growth Mindset

Psychologia motywacji i osiągnięć – jak zastępować nastawienie stałe nastawieniem rozwojowym?

Przekonanie, że inteligencja czy umiejętności są stałe hamuje motywację do nauki i rozwój. Natomiast nastawienie rozwojowe pozwala świadomie rozwijać zdolności i poprawiać osiągnięcia. Nauka może stać się zabawą a podjęcie nowych wyzwań jeszcze bardziej satysfakcjonujące. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy jak kształtować postawę ukierunkowaną na rozwój, pomagamy przezwyciężać ograniczenia i błędne wyobrażenia o sobie samych. Nastawienie rozwojowe rozwija motywację i wytrwałość, wspiera w nieustannym poszukiwaniu ścieżek osobistego rozwoju, pozwala przekuwać porażkę w sukces i budować poczucie własnej wartości.

Czytaj więcej

 

Moduł III: ŚLEPOTA SYTUACYJNA I AUTOMATYZMY SPOŁECZNE

Situation Blindness and Social Automaticity. Developing Situational Awareness of Authority Power

Ślepota sytuacyjna i automatyzmy społeczne – jak rozwijać sytuacyjną świadomość siły autorytetu?

Siła autorytetu, dynamika grupy oraz mechanizmy sytuacyjne mają duży i nie zawsze dobry wpływ na podejmowane decyzje i życiowe strategie.  W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy o mocy sytuacji społecznych, ślepocie sytuacyjnej i sile autorytetu.  Wzmacniamy obywatelskie postawy świadomego, etycznego reagowania w obronie własnych przekonań oraz dobra innych.

 

Moduł IV: KONFORMIZM SPOŁECZNY

Enabling Social Conformity to have Positive Impact

Jak kształtować pozytywne oddziaływanie społecznego konformizmu?

Mamy tendencję do przyjmowania opinii większości, nawet jeśli rozum mówi nam co innego. Subtelna, ale i potężna presja grupy może przyćmić nasze preferowane wybory. Ważne by umieć oprzeć się presji. Uległość nie zawsze popłaca… W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy jak zwiększać świadomość swoich automatycznych tendencji i zastępować je rozsądnym reagowaniem. Wspieramy umiejętności refleksyjnego i racjonalnego działania w sytuacjach niejasnych oraz odważnego i etycznego reagowania, nawet przy negatywnych naciskach społecznych.

 

Moduł V: PRZEZWYCIĘŻANIE UPRZEDZEŃ I DYSKRYMINACJI

Reversing Prejudice and Discrimination to Promote Understanding and Acceptance

Jak przekuwać uprzedzenia i dyskryminację w zrozumienie i akceptację?

Ludzką tendencją jest postrzeganie innych grup przez pryzmat charakterystycznych im cech. Naturalną skłonnością jest dobre traktowanie ludzi, z którymi czujemy się związani lub podobni oraz negatywne tych, którzy należą do grup od nas różniących się. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy o naturalnych skłonnościach członków grup do bezrefleksyjnych uprzedzeń wobec członków grup obcych. Wzmacniamy umiejętność opierania się stereotypowemu spostrzeganiu grup aby przeciwdziałać zjawiskom wykluczania i dyskryminacji. Poznajemy mechanizmy występujące w procesie oceny i samooceny, aby uczynić pierwszy krok do przełamywania stereotypów, łagodzenia konfliktów i wzmacniania relacji międzyludzkich.

Czytaj więcej

Moduł VI: ADAPTACYJNE ATRYBUCJE I ZAGROŻENIE STEREOTYPEM

Managing Stereotype Threat Effectively with Adaptive Attributions

Jak skutecznie chronić się przed stereotypem przy pomocy adaptacyjnych atrybucji?

Na co dzień wszyscy zmagamy się z zagrożeniem stereotypem. Presja, samokrytyka oraz niskie oczekiwania dodatkowo obniżają motywację do podejmowania wyzwań, wpływając niekorzystnie na poczucie własnej wartości i poziom osiągnięć. W Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni uczymy jak wzmacniać własną odporność wobec zagrożenia stereotypem. Dostarczamy wiedzy i strategii jak opanować skłonności do nie przystosowawczych atrybucji i zamieniać je w realne oczekiwania sprzyjające motywacji i wszechstronnemu  rozwojowi.

 

Szkolenia dla Trenerów prowadzone są w małych grupach. Trenerzy uzyskują uprawnienia do szkolenia Nauczycieli. Nauczyciele prowadzą lekcje z Uczniami.

 

Krótką ikonografikę opisującą

Moduły HIP można pobrać tutaj.

..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wyrażasz zgodę na tzw. "ciasteczka" korzystając z tej witryny internetowej. Więcej informacji..

Pliki cookies na tej stronie internetowej są włączone, aby zapewnić Ci jak najlepsze przeglądanie. Jeśli używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie po kliknięciu "Akceptuj", to wyrażasz zgodę na to zgodę. Wyciąg z polityki bezpieczeństwa: §3. Pliki cookies 17. Witryna www.hip.org.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej witryny, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Zamknij.