">

Profesor Zimbardo dla Muzeum Polin

W czerwcu 2013 roku Profesor Philip Zimbardo był gościem jednego z cyklu wykładów organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich. Jego wykład nosił tytuł „Lekcje wyniesione z Powstania w Getcie Warszawskim, a nowe pokolenie polskich bohaterów„.

Uczestnicy mieli okazję usłyszeć o wynikach dotychczasowych badań na temat psychologii zła, ich odniesieniu do idei bohaterstwa w oparciu o przykłady z okresu II wojny światowej.

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin udostępnia na swojej stronie internetowej zapis tego wykładu.

„Lekcje wyniesione z Powstania w Getcie Warszawskim, a nowe pokolenie polskich bohaterów”

„Profesor Zimbardo starał się wskazać, że bohaterami mogą być nie tylko wielkie postacie z historii, lecz także zwykły człowiek. Zachęcał do zapoznania się ze swoim najnowszym przedsięwzięciem, jakim jest HIP – Heroic Imagination Project, który tę ideę realizuje. Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i wzbudził żywe reakcje uczestników. Zarówno przed, jaki i po wykładzie profesor Zimbardo podpisywał swoje książki oraz rozmawiał z gośćmi.”

(cyt. ze strony internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, 06.07.2017r.)

Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takimi jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy Muzeum Polin przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów.
(cyt. ze strony internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, 06.07.2017r.)