">">">">">">">">">

Pozdrowienia od Profesora Zimbardo !


Z okazji kończącego się roku otrzymaliśmy pozdrowienia z San Francisco.

Profesor Zimbardo pozdrawia nas wszystkich, ale także przedstawia charakter współpracy w ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, wdrażanego obecnie nie tylko w Polsce, ale i na Węgrzech, we Włoszech i oczywiście nieprzerwanie w USA.

Możemy usłyszeć o tym co rewolucyjne w Projekcie, czego dotyczą jego moduły i jak Bohaterska Wyobraźnia się rozprzestrzenia! 


Sprawiajmy zatem, aby ŚWIĄT STAŁ SIĘ LEPSZYM MIEJSCEM !


Film dostępny również w serwisie Facebook:

strona