POSZUKIWANY ZWYCZAJNY BOHATER

POSZUKIWANY ZWYCZAJNY BOHATER

Jeśli znasz kogoś, kto podjął nieprzeciętne działanie chroniące dobro, zdrowie, bezpieczeństwo innych lub swoje – zgłoś się do nas!

Opowiedz nam tą historię.

Podziękujmy razem! Zróbmy zdjęcie tej wyjątkowej osobie. Na przekór światu, w którym zło i nieszczęścia robią tyle szumu, stwórzmy wielki katalog bohaterów!

Niech wszyscy zobaczą, że dobro  jest i zwycięża!


508 672 513

Chcesz poinformować o akcji w swojej placówce?

Pobierz plakat z naszego newslettera!


REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ HEROES LIFE STORIES
Plik w formacie pdf do pobrania na dole strony.

I. Organizatorzy.
1. HIP – Heroic Imagination Project (w skrócie: HIP), czyli Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, to międzynarodowy program edukacyjny autorstwa Philipa G. Zimbardo, pomagający podejmować świadome, odważne i bezpieczne decyzje oraz bohaterskie czyny dnia codziennego chroniące przede wszystkim dobro, zdrowie i życie człowieka.
Siedziba Biura Projektu: ul. Wieczorka 22, 44-100 Gliwice
e-mail: biuro@heroicimagination.org
2. LifeStory Konstancja Lasota – Fotograf, psycholog, społecznik, idealistka;
siedziba firmy: ul. Leśna 8, 22-172 Niekarmia, NIP: 6482484731, Regon:
241829861
e-mail: info@lifestory.com.pl; adres strony: www.lifestory.com.pl

II. Cele akcji.
1. Promowanie postaw bohaterskiej wyobraźni wśród ludzi oraz podkreślanie ich u tych, którzy ją już posiadają.
2. Przeciwdziałanie niesprawiedliwościom i kreowanie pozytywnych zmian w otaczającym nas zwyczajnym świecie w trudnych sytuacjach.

III. Zasady uczestnictwa.
1. W akcji może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności= prawnych, posiadająca stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz spełniająca wszystkie warunki Regulaminu. W akcji może też wziąć udział osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
Osoba zgłaszająca również musi spełnić te warunki.
2. Warunkami uczestnictwa w akcji jest:
a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
b) wyrażenie pisemnej zgody na nieodpłatne uczestnictwo w sesji zdjęciowej oraz wywiadach organizowanych przez HIP oraz na wielokrotną emisję tych wywiadów oraz publikację zdjęć na stronach internetowych HIP oraz Lifestory, w tym na profilach HIP i Lifestory na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram i inne). Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nieodpłatne i nieograniczone czasowo, ani terytorialnie, to jest odnoszą się one zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów innych państw.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami celem wykonania sesji zdjęciowej i nagrania z nimi wywiadów.

IV. Przebieg akcji.
1. Zgłoszenie do akcji – do akcji może zgłosić się osoba, która dokonała czynu bohaterskiego, można zgłosić też inną osobę, za jej zgodą.
2. Zgłoszenie w postaci zdjęcia i krótkiego opisu Zwyczajnego Bohatera prześlij mailem na adres: info@lifestory.com.pl
Dołącz również swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i dowiedzieć się więcej o Zwyczajnym Bohaterze.
3. Czas trwania akcji:
I etap: zgłoszenia ​przyjmowane są do końca września 2020 roku, Z-Team – czyli polski zespół Profesora Zimbardo, wdrażający w Polsce Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, decyduje o wyborze historii. Termin spotkania oraz sesji fotograficznej będzie ustalany indywidualnie z każdą osobą, która zostanie zakwalifikowana do akcji.
Zdjęcia i historie na bieżąco będą się pojawiały na profilu Projektu Bohaterskiej Wyobraźni oraz Lifestory.
II etap: ​osoby, z którymi zostanie przeprowadzona sesja fotograficzna oraz wywiad zostaną zaproszone w 2021 roku na spotkanie z Profesorem Zimbardo, przy okazji jego pobytu w Polsce.

V. Postanowienia końcowe.
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr.101 pozycja 926 j.t).
2. Uczestnicy akceptują warunki Regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego i zobowiązują się do ich przestrzegania.
3. Treść Regulaminu, wraz z ewentualnymi jego zmianami, będzie dostępna w siedzibie Organizatorów oraz na Stronie internetowej Akcji.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

25.02.2018r.

„Regulamin Heroes Life Stories”


Wyrażasz zgodę na tzw. "ciasteczka" korzystając z tej witryny internetowej. Więcej informacji..

Pliki cookies na tej stronie internetowej są włączone, aby zapewnić Ci jak najlepsze przeglądanie. Jeśli używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie po kliknięciu "Akceptuj", to wyrażasz zgodę na to zgodę. Wyciąg z polityki bezpieczeństwa: §3. Pliki cookies 17. Witryna www.hip.org.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej witryny, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Zamknij.