PAMI 2017

Gośćmi tegorocznej edycji PAMI byli m.in Profesor Philip Zimbardo (wirtualnie) oraz dr hab. Agnieszka Wilczyńska.

Wydarzenie miało miejsce w drugiej połowie listopada i odbyło się w Krakowie.

CZYM JEST PAMI? PAMI to dwudniowe wydarzenie o charakterze ogólnopolskim i otwartym, dotyczące promowania przedsiębiorczości i innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem. Po raz pierwszy Polsko-Amerykański Most Innowacji odbył się w 2013 roku i został zainicjowany przez Stowarzyszenie Top500 Innovators, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. [cyt. za www.pamiconference.com].

Oto krótki flesz z wydarzenia…