Zmiana rezygnacji na opór i rewolucję

Nasz młody dramaturg, Vaclav Havel, rozpoznał psychologiczny powód skutecznej kontroli mas jako narzuconą samemu sobie bierną rezygnację. Havel pisał w listach wysłanych z więziennej celi: ,,Wszyscy przyzwyczailiśmy się do totalitarnego systemu i zaakceptowaliśmy go jako niezmienny fakt, tym samym…

Po co nam heroizm? Czyli dlaczego świat potrzebuje bohaterów

W ostatnich czasach świadome, niemal wirusowe, przenoszenie władzy w powstaniach i rewolucjach rozprzestrzenia się wzdłuż Środkowego Wschodu. W Kairze, egipska młodzież, bez żadnego politycznego przywódcy opozycyjnej partii, ani uzbrojenia stanęła do walki przeciw rządowej milicji, przeprowadzając pokojowy zamach stanu. Co godne…