Ośrodki Akredytowane HIP

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni jest realizowany w Polsce od ponad 3 lat, w trakcie których przeszkolona została niesamowita liczba Nauczycieli HIP, którzy przeprowadzili zajęcia HIP dla ogromnej liczby uczniów. Szkolenia Nauczycieli odbywają się nieustannie w całej Polsce i są prowadzone m.in przez Ośrodki Akredytowane HIP, przedstawiamy zatem te z nich, które przez cały czas realizacji Projektu działają najaktywniej, a ich Trenerzy przeszkolili największą liczbę Nauczycieli HIP, zarówno w zakresie I jak i II modułu.

 


Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS z siedzibą w Katowicach

Akredytowany w zakresie I modulu w 2014r, natomiast w zakresie II modułu – w 2015r.

Szkolenia dla Nauczycieli HIP prowadzą Certyfikowani Trenerzy: Krystyna Szczęsna-Witkowska i Tomasz Wojtasik.

Przeszkolili ponad 130 Nauczycieli!

„(…) Uczymy, jak się uczyć.
Ciebie. Twój Zespół. Twoją Szkołę.
Od lat robimy to samo.
Codziennie inaczej.
Profesjonalnie. (…) [cyt. za www.metis.pl 18.08.2017r.]

Więcej na stronie internetowej METISu!


 

Zespół Szkół FILOMATA z siedzibą w Gliwicach

Akredytowany w zakresie I modułu w 2014r., natomiast w zakresie II modułu – w 2015r.

Szkolenia dla Nauczycieli HIP prowadzą Certyfikowane Trenerki: Elżbieta Więcław i Iwona Guzicka.

Przeszkolili ponad 110 Nauczycieli!

„(…) Jesteśmy szkołą możliwości – nowoczesną, nastawioną przede wszystkim na budowanie kontaktu i porozumienia z ludźmi, przekazywanie wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw opartych na wartościach. Tworzymy przyjazne środowisko do odkrywania talentów, rozwijania pasji i jednocześnie – radzenia sobie z porażką i błędami. (…)” [cyt. za www.filomata.com.pl 18.08.2017]

Więcej informacji na stronie internetowej FILOMATY!


Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie

Akredytowany w 2015r.

Szkolenia dla Nauczycieli HIP prowadzą Certyfikowane Trenerki: Bernadeta Szklarska i Katarzyna Pelc.

Przeszkolili ponad 80 Nauczycieli!

„(…) W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca także kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, dzięki którym w placówce istnieje bardzo dobry klimat społeczny sprzyjający dobremu samopoczuciu każdego ucznia. Szkoła jest przyjazną dziecku, czego wyznacznikiem są bardzo dobre relacje nauczyciel-uczeń-rodzic. (…)” [cyt. za www.gim49krakow.neostrada.pl 18.08.2017]

Więcej na stronie internetowej ZSOI nr 5!


Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z regulaminem Projektu: „Uprawnienia do korzystania z Programu „Rozumienie Ludzkiej Natury”, Materiałów Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project) i wszelkich związanych z nim znaków graficznych i skojarzeń w celu szkolenia innych osób za pośrednictwem Trenerów Edukacji HIP Ośrodka Akredytowanego, posiadają Ośrodki Akredytowane, które dysponują co najmniej 2 Trenerami Edukacji HIP.”