">">">">">

Od myśli do słów, czynów i społecznej zmiany

W jaki sposób słowa zmieniają rzeczywistość? Muszą odzwierciedlać osobiste wartości prawdy, współczucia i rozsądku, które wzbudzą u innych chęć naśladowania. Następnie, słowa muszą ucieleśniać zaangażowanie i gotowość do ponoszenia konsekwencji, by działać w imieniu uciśnionych czy też w obronie wartości moralnych lub społeczno-politycznych. Wdrażanie słów w czyn jest podobne do społecznie-zaangażowanego współczucia. To także pociąga za sobą zaniechanie naszego egocentrycznego zaabsorbowania na rzecz swoistego socjocentryzmu, autentyczną troską o tworzenie Ludzkiej Wspólnoty z tymi, którzy żyją obok. Kiedy słowa odzwierciedlają przekonania oparte na życiowych wartościach, wówczas pobudzają ,,bohaterską wyobraźnię’’ w każdym z nas.

Takie utrwalone nastawienie staje się źródłem osobistych i społecznych transformacji. Jest to antytezą ,,wrogiej wyobraźni’’, która napędza psychologię wrogości.aaaa

Każda machina propagandowa ma na celu wpojenie ludziom nienawiści do wroga, by znosili wojnę i śmierć żołnierzy i by sprzeciwiali się złu. Wiele badań z psychologii społecznej, które miałem okazję współtworzyć, ujawniło silne wpływy kontekstu społecznego na zachowania jednostki – powinniśmy być więc świadomi, że dobrzy ludzie mogą swoją postawą zmienić społeczne zło na dobro. Poprzez pełne wyobraźni zaangażowanie i polityczną aktywność jesteśmy w stanie zbudować niebiosa z piekła. Przez wspólne, bezinteresowne działanie, można przekształcać dyktatury w demokracje – drogą czechosłowackiej ,,Aksamitnej Rewolucji’’.