">">">">">

„Nauka Szczęścia”

sohNauka Szczęścia to możliwość kształcenia się na odległość, w której naukę pobiera prawie 100 tysięcy ludzi na całym świecie. Mają możliwość nauczenia się jak badania naukowe analizują takie tematy jak ofiarność, przebaczenie i współczucie.

 

… 

Podczas zajęć prezentowane są również filmy z udziałem Profesora Zimbardo i organizacji Heroic Imagination Project, które uczą jak podejmować skuteczne działania w trudnych sytuacjach.

…  …

Profesor Zimbardo określa bohatera, jako kogoś, kto wykazuje troskę o innych ludzi i chroni kwestie moralne, wiedząc, że jest to jego osobiste ryzyko i  osobisty koszt – nie oczekuje nagrody. piknik

… 

 

… 

… 

Dzięki jego badaniom, zdefiniowano profil prawdopodobnego bohatera, jako kogoś kto:

  • ma większą sposobność bycia bohaterem, dzięki temu, że mieszka w mieście;
  • jest dobrze wykształcony, co może oznaczać po prostu bardziej świadomego lokalnych, krajowych i międzynarodowych warunków;
  • podejmuje działania w formie wolontariatu w wymiarze tygodniowym;
  • jest mężczyzną (ponieważ kobiety mają skłonność do definiowania wielu swoich działań nie jako bohaterskie, ale jako te, których oczekuje się od nich jako żon i matek);
  • jest ciemnego koloru skóry prawie osiem razy częściej, niż człowiek koloru białego;
  • przeżył jakąś katastrofę lub osobistą traumę.

 _MG_0381

… 

Według Profesora Zimbardo, ludzie mogą być „bohaterami szkolącymi się”, aż staną się rzeczywistymi bohaterami. Ta teoria zakłada również tworzenie ludzkich sieci z podobnymi celami i poglądami, którzy razem tworzą zespół dla większego dobra.

 

 … 

Pytanie brzmi zatem: Czy jesteś bohaterem? Czy możesz nim zostać?

krewPomyśl o tym: możesz zostać bohaterem w dziedzinie zdrowia lub bohaterem dla bezdomnych.

Możesz oddać krew do Czerwonego Krzyża, zaoferować pomoc tym, którzy ucierpieli z powodu żywiołów, możesz pomagać ubogiej społeczności lub dostarczać im żywność.  Możesz nawet organizować wakacje lub urodziny dla dzieci przebywających w szpitalu lub schronisku dla nieletnich, albo zorganizować zbiórkę żywności i kosmetyków dla potrzebujących.

 

… 

A co z byciem eko-bohaterem? Możesz prowadzić recykling i segregację w Twojej okolicy, mieście, państwie – jednocześnie zachęcając innych do tego samego. Sprzątajcie razem piesze szlaki, sadźcie rośliny, które wymagają minimalnego podlewania. segregacja

Możesz również skorzystać z przyjaznych dla środowiska środków czyszczących i do makijażu, możesz rozwijać swój własny ogród, zapewnić dodatkowe jedzenie dla schroniska.

 

 

 

 … 

niepelnosprawCzy możesz być niepełnosprawnym bohaterem lub bohaterem „specjalnych potrzeb”?

Bądź wolontariuszem w Olimpiadzie Specjalnej, wspomóż zbieranie środków na sprzęt do czytania Braillem i książek drukowanych wielką czcionką. Możesz też po prostu zgłosić się na ochotnika do czytania książek osobom z dysfunkcją wzroku.

… 

A może znasz kogoś, kto jest bohaterem przeciwdziałającym zastraszaniu?
Porozmawiaj z dziećmi o ułatwieniu innym poczucia przynależności do szkoły.  bojki

Dzieci mogą patrolować korytarze i sale w poszukiwania kogoś, kto siedzi samotnie przy lunchu, lub po prostu nie bawi się z innymi. Niech zadbają aby podczas zajęć grupowych wszystkie dzieci, które zwykle „odstają” od reszty – były zaangażowane w zabawę.
Dzieci mogą również, oczywiście z pomocą starszych przyjaciół, bronić tych, którzy na ich oczach są wyśmiewani i zastraszani.

… 

 „Bohater nie musi być wyjątkową osobą, ale taką, która potrafi odnaleźć się w wyjątkowych okolicznościach” – mówi Profesor Zimbardo.

usmiechy

… 

 

Ty możesz być bohaterem – więc mogę i Ja.

 

Wszyscy musimy być „bohaterami szkolącymi się” do czasu, kiedy staniemy w obliczu wyjątkowych okoliczności.

 

 

——————————————————————————

Wykorzystano oryginalny tekst autorstwa Susie Wolbe z HuffPost, za zgodą Prof. Philipa G. Zimbardo
Przekład: Justyna Kapelan
Opracowanie: dr Agnieszka Wilczyńska