">">">">">

Nastawienie rozwojowe

Z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczęły się również szkolenia z zakresu II modułu Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, pt. Kreowanie nastawienia rozwojowego.

Czego dotyczy moduł i co z niego wynika?

top600x265


Nastawienie rozwojowe.
Nauczyciele i uczniowie nastawieni rozwojowo, rozumieją, że inteligencję można rozwijać. Uczniowie mogą skupiać się na poprawie swoich umiejętności, zamiast martwić się, że coś im nie wyszło. Pracują ciężko, aby wiedzieć więcej i być mądrzejsi. Na podstawie wieloletnich badań dr Carol Dweck, dr Lisy Blackwell i ich kolegów, wiemy, że uczniowie, którzy przyswajają taki sposób myślenia, wykazują większą motywację w szkole, mają lepsze oceny i wyniki egzaminów.


growth
Jak wygląda zatem nauka Nastawienia Rozwojowego?

Kadra zarządzająca w szkole wspiera nauczycieli. Jest wrażliwa na ich szczere opinie, a nie nastawia się defensywnie do otrzymanych informacji. Stara się również budować swoje umiejętności i jest gotowa uczyć się także od swoich nauczycieli.

Nauczyciele współpracują ze swoimi kolegami i koleżankami, aby nie zamykać jedynie drzwi klasy i tym samym analizować i pracować nad wszystkim samemu. Dążą do rozwijania swoich umiejętności praktycznych, nie obwiniając przy tym innych o niepowodzenia jakie napotykają. Naprawdę wierzą, że wszyscy uczniowie mogą uczyć się i odnieść sukces, który później pokażą innym.

Rodzice wspierają naukę swoich dzieci w szkole i poza nią. Są partnerami nauczycieli, współpracują z nimi, pozostając nieustannie w zasięgu ich pytań. Nie skupiają się jedynie na dobrych stopniach swoich pociech, ale na ich wyzwaniach, umacniając ich w poprawie swoich umiejętności, nauce nowych i dążeniu do celu.

Uczniowie podchodzą do zadań entuzjastycznie, są pracowici, wytrwale nabywają nowe umiejętności i doszkalają pozostałe. Biorą swój sukces we własne ręce.


Fixed-vs-growth-mindset


www.mindsetworks.com [09.11.2015]
Przekład: Justyna Kapelan
Opracowanie: dr Agnieszka Wilczyńska