BOHATER – kim jest?

Kim jest bohater?

Bohater to ktoś, kto posiada i wykazuje pewne bohaterskie cechy, takie jak uczciwość, współczucie i odwaga moralna, wzmocnione przez zrozumienie siły sił sytuacyjnych, zwiększoną świadomość społeczną i trwałe zaangażowanie w działania społeczne.

Bohaterstwo jest pojęciem społecznym i podobnie jak każda koncepcja społeczna, można go wytłumaczyć, nauczać i modelować poprzez edukację i praktykę. Bohaterstwo jest powszechne, to uniwersalny atrybut natury ludzkiej, nie jest zarezerwowany dla kilku szczególnych osób.

Bohaterski czyn jest nadzwyczajny. Ale bohaterski aktor jest zwykłym człowiekiem – dopóki nie stanie się bohaterską postacią. Wszyscy możemy być zdolni do bohaterskiego działania w pewnym momencie, kiedy nadarzy się sposobność. Dobrze by było, gdybyśmy jako społeczeństwo i cywilizacja pojmowali bohaterstwo jako cechę będącą w zakresie możliwości każdego człowieka.

Słyszymy o zwykłych mężczyznach i kobietach, którzy z powodu okoliczności lub wypadku losowego zrobili coś niezwykłego dla większej sprawy na rzecz innych ludzi.

Jednak dzisiejsze pokolenie, być może bardziej niż poprzednie, dorastało bez wyraźnej wizji tego, co stanowi bohaterstwo lub co gorsza, wyrosło z wadliwą wizją bohatera jako postaci sportowej, gwiazdy rocka, przywódcy gangu lub fantastycznego superbohatera .


 

Właśnie dlatego powstał Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, który ma na celu zachęcenie i wzmocnienie jednostek do rozwijania osobistych cech. Te prowadzą do podjęcia bohaterskich działań w kluczowych momentach życia, w imieniu innych, z przyczyn moralnych i bez oczekiwania zysku.

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni jest zaangażowany w realizację tego celu na trzy sposoby.

  1. Po pierwsze, prowadzimy i wspieramy nowe badania, które poszerzą wiedzę społeczeństwa na temat bohaterskich zachowań.
  2. Po drugie, stworzyliśmy nowe programy edukacyjne, które szkolą i pomagają ludziom radzić sobie z negatywnymi wpływami społecznymi, a jednocześnie inspirują ich do stawania się mądrymi i skutecznymi bohaterami.
  3. Na koniec stworzyliśmy programy zaangażowania społecznego, które angażują ludzi na całym świecie, aby podjęli bohaterskie zobowiązania.

Badania nad heroizmem

Jednym z najbardziej podstawowych i unikalnych aspektów naszej misji jest skupienie się na zachęcaniu do nowych badań empirycznych dotyczących natury i dynamiki bohaterstwa. Brakuje informacji na temat tej idei, przynajmniej częściowo ze względu na zmieniającą się definicję bohaterstwa w ciągu ostatnich 30 lat, a także wcześniejszą koncentrację w psychologii na ciemnej stronie ludzkiej natury.

Badania nad składowymi atrybutami bohaterstwa (zachowania etyczne, przywództwo, odwaga) i ich praktyczne zastosowanie (bunt wobec niesprawiedliwego autorytetu, stawianie czoła fizycznemu zagrożeniu) mogą przynieść daleko idące korzyści dla społeczeństwa.


Fragment artykułu autorstwa Prof. Philipa Zimbardo: Transforming Society by Teaching Everyday People the Characteristics of a Modern Hero, The Futurist 2015 [2017-12-02]
Przekład: Justyna Kapelan
Opracowanie: dr. hab. Agnieszka Wilczyńska