">">">">">

III Kongres Polskiej Edukacji

Na III Kongresie Polskiej Edukacji, który odbył się 29  i 30 sierpnia 2015r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, Profesor Philip Zimbardo poprowadził wykład zatytułowany: Bądź Bohaterem, bądź początkiem nowej rewolucji w polskiej edukacji  i zaprezentował Projekt Bohaterskiej Wyobraźni.

FOT_5624

Profesor Zimbardo „dzwonił na alarm”, aby zauważać tych chłopców, którzy wycofują się z życia społecznego w świat wirtualnych gier, a przez to nie potrafią w pełni korzystać i funkcjonować w realnym świecie.  Zasygnalizował, że dziewczyny mają duże szanse aby włączać chłopców we wspólne  aktywności.

Ważne abyśmy potrafili odróżniać rzeczywistość realną od wykreowanej przez świat gier i filmów.

FOT_5523


 

Uczestnikami Kongresu byli nie tylko przedstawiciele kadry pedagogicznej, ale także rodzice, uczniowie, przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych.

IMG_5265


Dr Agnieszka Wilczyńska wprowadziła uczestników w zagadnienie poczucia przynależności u uczniów – podkreślając jego znaczenia dla budowania samooceny i pozytywnego nastroju u  dzieci, a także jego ważności dla wzrostu zaangażowania uczniów w życie szkoły i naukę.

FullSizeRender11

 

FOT_5466


Po wykładzie Profesor podpisywał nieskończona liczbę książek swojego autorstwa.

MJG_9960

Następnie odbył się Panel w którym uczestniczyli: Prof. Philip Zimbardo, dr Maciej Milczanowski, Tomasz Wojtasik, Beata Petkova i dr Agnieszka Wilczyńska jako moderator.

Zespół naszych ekspertów poprowadził debatę pt. Niech rewolucją w Polsce będzie edukacja!

FOT_6732

 

dr Maciej Milczanowski – były żołnierz, uczestnik misji ONZ na Wzgórzach Golan oraz Sił Koalicji w Iraku. Ukończył  szkołę oficerską oraz studia magisterskie w AON oraz doktoranckie w UJ z dziedziny historii starożytnej. Obecnie nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w trakcie uzyskiwania certyfikacji na Trenera HIP.

Tomasz Wojtasik – Trener Edukacji HIP Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego METIS w Katowicach, publicznej placówki Samorządu Województwa Śląskiego, wieloletni trener i wykładowca w Pracowni Programów Edukacyjnych.

Beata Petkowa  – absolwentka programu matury międzynarodowej w liceum Batorego w Warszawie, tegoroczna maturzystka oraz laureatka Nagrody Specjalnej za osiągnięcia w nauce i aktywność społeczną. Ponadto lider inicjatywy Warszawiacy Międzypokoleniowo, a także mentor ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych Zwolnieni z Teorii. Studentka pierwszego roku Uniwersytetu Stanforda w USA, Trenerka Edukacji HIP.

oraz  Philip Zimbardo.

Modratorem panelu była dr Agnieszka Wilczyńska.

FOT_6293

W trakcie panelu uczestnicy mogli dyskutować nad rolą nauczyciela we współczesnej szkole, a zwłaszcza zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów na rewolucję w edukacji. Paneliści przedstawili różne aspekty rewolucji, która może zaistnieć na przykład poprzez kształtowanie bohaterskiej wyobraźni. Dr Maciej Milczanowski zobrazował zjawiska dynamiki grupowej i przykłady bohaterstwa w warunkach wojennych lub trudnych warunkach społecznych i systemowych, Tomasz Wojtasik przedstawił Bohatera z perspektywy doświadczeń Trenera Edukacji Projektu HIP, a Beata Petkowa z perspektywy ucznia.

FOT_6384

Profesor Zimbardo podkreślał znaczenie aspektu wizualizacji lekcji prowadzonych w szkołach przez nauczycieli różnych przedmiotów jako podstawowego postulatu zmiany w polskiej edukacji. Praktyka życia codziennego i wyniki badań wskazują, że uczniowie nie tylko nie chcą, ale wręcz nie potrafią uczyć się według dotychczasowej jednej metody opierającej się niemal wyłącznie o czytanie niezliczonych podręczników i zaliczanie uzyskiwanej w ten sposób wiedzy. Efektywne lekcje powinny być prowadzone przy pomocy prezentacji wykorzystujących najnowsze technologie informatyczne oraz filmy i inne materiały poglądowe, a sam nauczyciel być może powinien być bardziej partnerem i facylitatorem zmian niż „guru”.


 

Zdjęcia: www.kongres.ibe.edu.pl oraz zbiory prywatne.