">">">

Gapie wobec dyskryminacji

Two young girls bullying other young girl outdoors

Rasizm. Seksizm. Agresja. Homofobia. Antysemityzm.

Dyskryminacja i podziały są wszędzie wokół nas i szkodzą naszemu życiu.
Czy każdy z nas podejmuje działanie – pośrednie lub bezpośrednie – aby przeciwdziałać temu niestosownemu, obraźliwemu i niezdrowemu zachowaniu? Odpowiedź niestety, brzmi „nie”. A ludzie dyskryminowani potrzebują naszej interwencji – potrzebują bohatera.

Dyskryminacja jest często definiowana jako szkodliwe traktowanie jednostki na podstawie jej przynależności do pewnej grupy lub też kategorii. Jest ona zatem działaniem przeciwko innej grupie, której członków wyklucza się lub ogranicza im możliwości ogólnodostępne dla innych grup. Filozofie moralności odwołują się do definicji porównawczej – wyrażają ją jako niekorzystne traktowanie lub zwracanie na kogoś uwagi. A zatem jednostka nie musi być faktycznie poszkodowana, aby być dyskryminowaną, może być po prostu traktowana gorzej niż inni z jakiegoś dowolnego powodu.


 

Zrozumienie różnych form dyskryminacji jest jednym z pierwszych kroków podjęcia działań przeciwko jej oddziaływaniu:

 Oparta na faktycznych i przewidywanych różnicach rasowych.


Black and white people Niekorzystne działania przeciwko innej osobie, do których by nie dochodziło, gdyby dana osoba była innej płci.


Black and white peopleWyłączanie pewnych ludzi z możliwości rekrutowania i pracowania w niektórych zawodach, ze względu na ich rasę, wiek, płeć, religię, wzrost, wagę, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną.


Black and white peopleFaktyczna lub domniemana dyskryminacja homoseksualizmu.


Black and white peopleWystępuje kiedy ludzie są narażeni na odmienne traktowanie, ze względu na używany przez nich język, związany z konkretną grupą czy regionem.


Black and white peopleNiektóre próby przeciwdziałania dyskryminacji powodują dyskryminowanie własnych grup.


Black and white peopleDyskryminowanie osób niepełnosprawnych i jednoczesne porównywanie ich z osobami pelnosprawnymi.


Black and white peoplePostrzeganie i traktowanie osoby lub grupy inaczej w oparciu o wartości i religię w które wierzy lub też nie.


Wielu z nas jest GAPIAMI wobec różnych form dyskryminacji, z którymi mamy do czynienia każdego dnia. Nie są to często jawne formy, ale takie, które wymagają od nas, aby być czujnym i świadomym tego co się dzieje wokół nas i co się wokół nas mówi. Ludzie, którzy są dyskryminowani potrzebują naszego wsparcia. Oni także chcą czuć się bezpiecznie.

M. Bugaj -Martynowska

Ważne jest również, aby zdawać sobie sprawę z naszych własnych uprzedzeń, zanim zajmiemy stanowisko w sprawie innych. Wielu ludzi walczy ze szkodliwym traktowaniem innych, mając przy tym niemały dylemat.  Ponieważ zbyt często posiadamy uprzedzenia i wiarę w stereotypy, których w pewnym momencie nie jesteśmy już świadomi.

Musimy najpierw uświadomić sobie swoje stanowisko i przeanalizować swoje zachowania wobec innych, aby móc walczyć z takimi samymi uprzedzeniami.


Oryginalny tekst: www.raproject.org
Przekład: Justyna Kapelan
Opracowanie: dr Agnieszka Wilczyńska