">">">">">

Debata „Czy jesteśmy skazani na konflikt?”

Serdecznie Zapraszamy w imieniu organizatorów do udziału w otwartej debacie, z misją łączenia nauki z praktyką:

 

Czy jesteśmy skazani na konflikt?

Podziały społeczne w Polsce współczesnej i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa RP.

Organizatorem debaty jest Centrum Zimbardo ds Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ wraz z partnerem strategicznym Fundacją Pułaskiego.

Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Debata odbędzie się  21 kwietnia, w godzinach 16.00 – 18.00 w rezydencji Belweder-Klonowa, przy ul. Flory 2 w Warszawie.

Rejestracji można dokonać pod poniższym adresem:

„Czy jesteśmy skazani na konfilikt?”

Wprowadzenie do debaty:

W Polsce toczy się spór powodujący głębokie podziały w społeczeństwie. Spór ten obejmuje wszystkie sfery życia schodząc z poziomu politycznego aż do rodziny i szkoły. Taki rodzaj i poziom konflikt jest negatywny dla wszystkich w dłuższej perspektywie mimo, że doraźnie przynosi różnym liderom politycznym pozorne korzyści. Ważne jest jednak to, że zarówno kontekst geo-polityczny jak i wewnętrzny RP są obecnie takie, że tak głębokie podziały społeczne są bardzo łatwe do wykorzystania dla ludzi i instytucji, zaitneresowanych tym aby taki stan rzeczy trwał a nawet się pogłębiał. W perspektywie strategicznej może to stanowić poważne zagrożenie dla suwerenności, bezpieczeństwa i możliwości dalszego rozwoju Rzeczpospolitej. Zgodnie z teorią zarządzania konfliktem, jak i prowadzenia negocjacji, najważniejszym krokiem do zmiany tak negatywnego stanu rzeczy, jest rozpoczęcie dialogu opartego na merytorycznej dyskusji, a następnie szukanie płaszczyzn porozumienia.

Niniejsza debata ma być jednym z działań zmierzających właśnie w takim kierunku, który pozwoli na osłabienie intensywności sporu.

 

Tematy szczegółowe:

 1. Podział społeczeństwa na obozy polityczne – rola, miejsce i zadania społeczeństwa obywatelskiego. Rola mediów – podział mediów na obozy polityczne powoduje, że zamiast pełnić rolę czwartej władzy stają się tubą propagandową danej opcji politycznej. Szczególna rola portali społecznościowych w konflikcie.
 2. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i roli Polski w przestrzeni międzynarodowej płynące z konfliktu na poziomie politycznym i społecznym.
 3. Możliwości łagodzenia konfliktu na poziomie społecznym. Rola polityków. Odbudowa roli mediów jako IV władzy.

Cel:

Poszukiwanie metod łagodzenia konfliktów wewnętrznych w polskim społeczeństwie.

 

Moderatorzy dyskusji:

 • Zbigniew Pisarski, Prezes Fundacji Pułaskiego;
 • dr Maciej Milczanowski, Lider Centrum Zimbardo ds Rozwiązywania Konfliktów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Research Fellow Fundacji Pułaskiego;

Paneliści:

 • dr hab. Stanisław Koziej, Generał Brygady WP,wiceminister Obrony Narodowej, były szef BBN, Senior Fellow Fundacji Pułaskiego;
 • dr hab. Andrzej Zybertowicz, historyk, socjolog.
 • dr Paweł Kowal, Sekretarz Stanu w MSZ (2006-2007), PAN;
 • Paweł Zalewski, historyk, przedsiębiorca, poseł na Sejm RP i do Europarlamentu
 • dr Katarzyna Stasiuk, psycholog, Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
 • Udział od 17.00, wygłoszenie opinii oraz Q&A na zakończenie – od ok 17.30 – prof. Philip Zimbardo emerytowany prof. Uniwersytetu Stanforda (udział poprzez Skype).

 

Efekty debaty:

 • Na stronie Centrum Zimbardo ds Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ zamieszone zostanie nagranie wszystkich wystąpień z możliwością kontynuacji dyskusji na Twitterze – pod hasztagiem #DebataZ-CenterCR oraz na Facebooku.
 • Relacja w ONET.pl, PR24 i in.
 • Publikacje wniosków psychologicznych w Magazynie Charaktery.
 • Analiza konfliktu w publikacjach Fundacji Pułaskiego.