">">">">">

„Co Cię blokuje? Odzyskaj pewność siebie.”

” Prawdziwym problemem nie jest brak wiary w siebie — to tylko objaw (choć bardzo istotny). W rzeczywistości problemem jest niskie poczucie własnej wartości. To z tego miejsca musimy zacząć naszą drogę ku wyzwoleniu (…).”

– Robert Kelsey „Co Cię blokuje? Odzyskaj pewność siebie”

ob2

Zapraszamy do lektury fragmentu pozycji pisarza, który swoją książką postanowił zmienić sposób myślenia osób odczuwających lęk przed porażką.

Robert Kelsey „Co Cię blokuje? Odzyskaj pewność siebie.”
www.wszystkoconajwazniejsze.pl