Centrum Zimbardo

CO TO JEST CENTRUM ZIMBARDO?


Philip Zimbardo nie tylko głosi idee bohaterstwa, ale także sam wspiera inicjatywy służące dobru innych osób.

Właśnie w ten sposób powstało Centrum Zimbardo na Nikiszowcu w Katowicach.

W 2012 roku w trakcie jednej ze swoich wizyt Profesor Philip Zimbardo odwiedził śląską po-górniczą dzielnicę Katowic by dowiedzieć się więcej na temat losu dzieci i młodzieży dorastającej w górniczych rodzinach. Poruszyło go to, że tak urokliwe architektonicznie miejsce jakim jest Nikiszowiec nie posiada miejsca, w którym dzieci mogą spędzać czas po szkole. Zaoferował swoje wsparcie finansowe i swoje nazwisko do utworzenia pierwszego w Polsce Centrum Zimbardo.

Od kilku lat, corocznie podczas swoich wizyt w Polsce, Profesor Zimbardo odwiedza Centrum na Nikiszowcu, spotyka się z młodzieżą i osobami, które podjęły się jego prowadzenia. Tam na każdym kroku znaleźć można emblematy z jego nazwiskiem i zdjęcia w lokalnej kafejce.


Do dnia dzisiejszego powstały w Polsce już 3 centra Zimbardo, o których los troszczy się sam Profesor Zimbardo i Fundacja Zimbardo Youth Center.


Więcej informacji o centrach Zimbardo w Polsce:

Centrum Zimbardo na Nikiszowcu

Centrum Zimbardo na Nikiszowcu powstało w 2013 roku i zostało zainicjowane podczas wspólnego spotkania Profesora Philipa Zimbardo i dr hab. Agnieszki Wilczyńskiej z przedstawicielkami Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. Zostało oficjalnie powołane przez Profesora Zimbardo, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych i Uniwersytet Śląski.

Centrum Zimbardo na Nikiszowcu jest prowadzone przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Znajduje się ono w samym centrum po-górniczej dzielnicy Katowic – Nikiszowca – i zajmuje się wspieraniem aktywności i integracją społeczności lokalnej.

Dłuższą historię powstania tego Centrum możecie przeczytać w artykule dr hab. Agnieszki Wilczyńskiej i mgr Michała Brola: http://hip.org.pl/artykuly-i-reportaze/centrum-zimbardo/


W późniejszych latach powstały kolejne miejsca sygnowane nazwiskiem słynnego badacza dobra i zła.

Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów

Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów powstało w 2015 roku przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a kieruje nim dr Maciej Milczanowski. Centrum prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz szkoleniową skoncentrowaną na źródłach konfliktów i metodach ich rozwiązywania.

Członkowie Centrum prowadzą badania, szkolenia, wykłady i seminaria, a także publikują na tematy związane z przyczynami konfliktów i metodami ich rozwiązywania. Bardzo szeroki zakres badań Profesora Zimbardo, pełniącego w Centrum rolę Senior Adviser, jego prace, projekty i przemówienia stanowią inspirację i podstawę dla programów i projektów szkoleniowych.

Warto podkreślić, że dr Milczanowski pracował jako zawodowy oficer i uczestniczył w dwóch misjach wojskowych.


Centrum Zimbardo dla Młodzieży przy Fundacji „Zawsze Warto”

Centrum Zimbardo dla Młodzieży przy Fundacji „Zawsze Warto” to najmłodsze centrum, założone w 2017 roku. W kierowanym przez Marka Wasiaka ‘Salonie przy Radziwiłłowskiej 23’, jak nazywana jest siedziba Fundacji „Zawsze Warto” w Krakowie, powstało miejsce i przestrzeń promocji oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie Projektu Bohaterskiej Wyobraźni.

Centrum Zimbardo dla Młodzieży przy Fundacji „Zawsze Warto” zajmują się wspieraniem aktywności rozwojowych młodzieży, realizacją szkoleń i warsztatów.