„Bohaterami są zwykli ludzie”

W ramach analizy zagranicznych badań dot. bohaterskich zachowań, USA Today informuje, że 20% Amerykanów deklaruje podejmowanie takich czynów. Reporter Sharon Jayson, powołuje się na badanie przeprowadzone przez Profesora Philipa Zimbardo i wspierane przez Centrum Badań i Edukacji Współczucia i Altruizmu na Uniwersytecie Stanforda. Profesor Zimbardo i jego koledzy przeprowadzili badania na próbie ponad 4000 osób. Oznacza to, że 20 % badanych, w sytuacji awaryjnej zajmuje określone stanowisko wobec niesprawiedliwości lub poświęca się dla osoby nieznajomej.

„Bohaterami są zwykli ludzie” – mawia Profesor Zimbardo.

„Podejmując niezwykły czyn możesz zostać bohaterem”.

Badania wykazały, że osoby o ciemnej karnacji skóry i osoby pochodzenia latynoskiego dwukrotnie częściej podejmują się bohaterskich czynów niż pozostali. Naukowcy dążyli do zbadania przyczyn rasowych i różnic etnicznych, które mogą mieć związek z większą skłonnością do reakcji, gdyż bycie dyskryminowanym w niektórych środowiskach sprawa, że mogą oni mieć więcej współczucia dla innych osób w potrzebie.

W trakcie badania uczestnicy zostali poproszeni o odpowiedzi na pytanie:

Czy kiedykolwiek zrobiłeś/aś coś, co inni ludzie postrzegali jako bohaterski czyn lub po prostu wspaniały uczynek?

Osoby, które odpowiedziały twierdząco, wybierały następnie z listy czyn lub uczynek najbardziej zbliżony do własnego: udzielenie pomocy innej osobie, która znalazła się w niebezpiecznej sytuacji; alarmowanie niesprawiedliwości, ze świadomością podejmowania osobistego ryzyka lub stawiania się w sytuacji zagrożenia; poświęcenie na rzecz osoby obcej, np. poprzez oddanie narządów; opór wobec niesprawiedliwemu wykorzystywaniu swojej władzy czy stanowiska.

Odpowiedzi kształtowały się następująco:

  • 55 procent pomogło komuś w sytuacji awaryjnej,
  • 8 procent stawiło czoła niesprawiedliwości,
  • 14 procent przeciwstawiło się niesprawiedliwej władzy,
  • 5 procent poświęciło się dla nieznajomego.

„Są ludzie, którzy podjęli bardzo dramatycznie działania. Oni są codziennymi cichymi bohaterami” mówi Prof. Zimbardo.

Badanie wykazało również, że bardziej prawdopodobnym jest, że bohaterskiego czynu podejmie się osoba, która ma za sobą indywidualne traumę lub w przeszłości podejmowała różne działania pomocowe, jak np. pomoc w jadłodajni dla bezdomnych.

 

 

 

 


„Potrzebujemy bohaterów, bo potrzebujemy wyzwań”, mówi psycholog społeczny Scott Allison z Richmond, VA.

„Kochamy bohaterów bo oferują nam nadzieję na lepszy świat”.

Scott Allison jest współautorem książki „Bohaterowie: Co robią i dlaczego ich potrzebujemy?”. Książka powstała na podstawie badań na grupie ponad 450 dorosłych osób zaproszonych do badania, w którym w trakcie rozmowy twarzą w twarz zostali poproszeni o przedstawienie swoich bohaterów i wyjaśnienie, dlaczego za takich ich uważają. W oparciu o analizę odpowiedzi przedstawiono schemat cech wspólnych bohaterów, w którym wymieniono m.in. inteligencję, odwagę, charyzmę i bezinteresowność.

„W głębokiej podświadomości, wszyscy potrzebujemy i wszyscy chcemy być bohaterami – ludźmi, którzy inspirują swoją postawą. Bohaterowie są naprawdę duszą narodu. Reprezentują to, co najlepsze w naturze ludzkiej. ” – podkreśla Prof. Zimbardo.


ORYGINALNY TEKST POCHODZI Z www.mindful.org/everyday-heroes/ [20.04.2017]
PRZEKŁAD: JUSTYNA KAPELAN
OPRACOWANIE: DR AGNIESZKA WILCZYŃSKA